با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :

آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کووید ۱۹ در شهرستان ماکو

آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کووید ۱۹ در شهرستان ماکو

 

# نظر : 0