حضور نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در سامانه ارتباط مردم و دولت ( سامد ) برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های مردمی

حضور نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در سامانه ارتباط مردم و دولت ( سامد ) برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های مردمی

# نظر : 0