۳ واحد آموزشگاه علمی و ۱ واحد چایخانه متخلف جمعا به تعداد ۴ واحد در ماکو پلمپ گردید.

۳ واحد آموزشگاه علمی و ۱ واحد چایخانه متخلف جمعا به تعداد ۴ واحد در ماکو پلمپ گردید.

در راستای اجرای مصوبه شورای مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو در مورخه ۲۶ آبان سالجاری ۳ واحد آموزشگاه علمی که نسبت به تعطیلی کلاس های حضوری خود اقدام ننموده بودند از گروه شغلی ۳ و ۱ واحد چایخانه متخلف از گروه شغلی ۴ جمعا به تعداد ۴ واحد در ماکو که بصورت مخفیانه ارائه خدمات می نمودند و به محدودیت های ابلاغی از سوی ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا بی توجه بودند توسط اکیپ مشترک فرمانداری ، شبکه بهداشت ، نیروی انتظامی و شهرداری ماکو پلمپ شدند.

# نظر : 0