با دستور استاندار محترم آذربایجان غربی برای حل مشکل تامین زمین جوانان در روستاها با ابلاغ شیوه نامه الحاق اراضی در محدوده روستاها معضل ساخت مسکن جوانان در استان آذربایجان غربی حل شد

با دستور استاندار محترم آذربایجان غربی برای حل مشکل تامین زمین جوانان در روستاها با ابلاغ شیوه نامه الحاق اراضی در محدوده روستاها معضل ساخت مسکن جوانان در استان آذربایجان غربی حل شد

یاسر رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی :

📌 با دستور استاندار محترم آذربایجان غربی برای حل مشکل تامین زمین جوانان در روستاها با ابلاغ شیوه نامه الحاق اراضی در محدوده روستاها معضل ساخت مسکن جوانان در استان آذربایجان غربی حل شد

🔹 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خبر از الحاق اراضی به محدوده روستاها داده و گفت : با دستور استاندار محترم آذربایجان غربی برای حل مشکل تامین زمین جوانان در روستاها با ابلاغ شیوه نامه الحاق اراضی در محدوده روستاها معضل فوق را حل کردیم و از این پس الحاق اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن در روستاها انجام خواهد شد .

🔹 یاسر رهبر دین با تاکید بر اجرای فوری و دقیق این طرح اطمینان داد که در شهرستان ماکو نیز بحث الحاق و واگذاری اراضی جهت ساخت مسکن به سرعت انجام خواهد شد .

🗓 25 فروردین 1401

@PadDolat_Maku

# نظر : 0