محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان :

بحث مبارزه با مواد مخدر جزء اولویت های نظام است

بحث مبارزه با مواد مخدر جزء اولویت های نظام است

صبح امروز ۲۳ دی ۱۳۹۹ چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ماکو به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در این جلسه با بیان اینکه بحث مبارزه با مواد مخدر جزء اولویت های نظام است گفت : مهمترین عامل در مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد افراد و به ویژه جوانان به مواد مخدر، فعالیت فرهنگی و افزایش سطح آگاهی افراد به پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر است.

محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به نقش کمپ های ترک اعتیاد در درمان مبتلایان به مواد مخدر گفت : یکی از نیازهای شهرستان ایجاد کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ مربوط به معتادان متجاهر است که باید اقدامات لازم در اخذ مجوز برای احداث این نوع از کمپ ها از سوی دستگاههای مربوطه انجام شود.

فرماندار شهرستان ماکو افزود : ادارات عضو کمیته های زیرمجموعه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر از قبیل کمیته پیشگیری و آموزش، کمیته مقابله با عرضه موادمخدر، کمیته درمان و کمیته حمایت های اجتماعی طبق روال موظفند جلسات مربوطه را برگزار نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را در جلسات شورای هماهنگی ارائه کنند.

وی در ادامه اظهار داشت : فلسفه وجودی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این است که آسیب ها و چالش های در ارتباط با مواد مخدر در شهرستان بررسی شده و اعضا پیشنهادات خود را ارائه نموده و همچنین رؤسای کمیته گزارش داده و مصوبات را اعلام نمایند تا خروجی این شورا یک خروجی خوب باشد.

# نظر : 0