بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه رئیس اداره صمت از کارخانه تولید شکلات شیرین جام آرارات جهت بررسی مشکلات کارخانه

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه رئیس اداره صمت از کارخانه تولید شکلات شیرین جام آرارات جهت بررسی مشکلات کارخانه

# نظر : 0