پیام تبریک خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو بمناسبت ۱۵ مهر روز روستا و عشایر

پیام تبریک خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو بمناسبت ۱۵ مهر روز روستا و عشایر

 

 

 

# نظر : 0