در راستای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات :

بازدید رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و عرض خسته نباشید به کارکنان

بازدید رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو و عرض خسته نباشید به کارکنان

 

# نظر : 0