نادر کاظمی فرماندار و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان ماکو :

بازرسین جهاد کشاورزی موظف به بازرسی از بازار هستند و در صورت کوتاهی بازرسان در برخورد با متخلفین بازرس مربوطه را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهیم کرد

بازرسین جهاد کشاورزی موظف به بازرسی از بازار هستند و در صورت کوتاهی بازرسان در برخورد با متخلفین بازرس مربوطه را به مراجع ذیصلاح معرفی خواهیم کرد

از نیمه دوم سال 1399 به تدریج و با توجه به لزوم مدیریت واحد و یکپارچه در حوزه تنظیم بازار کالاها ، حسب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی های موضوع قانون انتزاع به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است .

# نظر : 0