پیام تسلیت رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در پی شهادت رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران

پیام تسلیت رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در پی شهادت رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران

 

# نظر : 0