بازدید فرمانداران ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت  از محل ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

بازدید فرمانداران ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت  از محل ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

  بازدید فرمانداران ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت بهمراه رئیس هیات بازرسی شهرستان ماکو  از محل ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری #ماکو

🔻 مردم شهرستان های ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی دارای یک نماینده و شهرستان ماکو بعنوان مرکز حوزه انتخابیه از داوطلبین ثبت نام می نماید .
.

# نظر : 0