فرماندار شهرستان ماکو :

مهمترین عامل وضعیت نارنجی شدن شهرستان عدم رعایت پروتکل ها و عادی انگاری توسط مردم می باشد

مهمترین عامل وضعیت نارنجی شدن شهرستان عدم رعایت پروتکل ها و عادی انگاری توسط مردم می باشد

پیش از ظهر روز شنبه ۲ اسفند سالجاری جلسه نشست خبری محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو با خبرنگاران در محل فرمانداری برگزار گردید. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در جمع خبرنگاران شهرستان گفت : مهمترین عامل وضعیت نارنجی شدن شهرستان عدم رعایت پروتکل ها و عادی انگاری توسط مردم می باشد.

علی محمدی ایروانلو اضافه کرد : باید همه تلاش ها در جهت قطع چرخه و زنجیره انتقال ویروس بوده تا شاهد وضعیت قرمز و محدودیت های بیشتر خصوصا برای مشاغل صنفی نباشیم .

وی در ادامه تاکید کرد: در صورت رعایت نکردن پروتکل ها خصوصا عدم استفاده از ماسک شهرستان از وضعیت نارنجی به قرمز خواهد رسید.

فرماندار شهرستان ماکو خاطرنشان ساخت : با توجه به ورود کرونایی انگلیسی به کشور که سرعت گسترش بیماری را چندین برابر نموده باید با همکاری همه دستگاههای اجرایی و مردم از ورود شهرستان به وضعیت قرمز جلوگیری نمود

# نظر : 0