گزارش تصویری بازدید فرماندار ، امام جمعه و مسئولین از سرای سالمندان - 9 مهر 98