مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان ماکو - 6 دی 97