موقعيت : ماكو ـ پلدشت حدود 60 كيلومتري زنگنه

تالاب‌هاي بورالان از جمله زيباترين تالاب‌ها مي‌باشد كه با وسعت زياد خود منطقه جذاب و ديدني را به خود اختصاص داده است. اين تالاب داراي ماهي بوده و همچنين اين تالاب‌ها پذيراي پرندگان مهاجر مي‌باشد كه از اين تالاب‌ها استفاده مي‌كنند. تالاب‌هاي بورالان هميشه داراي آب بوده و از جمله مناطق زيباي شهرستان ماكو مي‌باشد.