موقعيت : (كاخ باغچه جوق) در روستاي باغچه جوق

اين كاخ كه قبلاً مقر حكومت سردار ماكو بوده در 6 كيلومتري شهر ماكو واقع شده است اين بنا در زمان پاشا خان آغاز و در دورة اقبال السلطنه به پايان رسيده و مدت 30 سال تزئينات داخلي سالن‌هاي هفت‌گانه آن انجام گرفته است. مجموعه كاخ به وسعت 11 هكتار است. همچنين اين كاخ داراي شيشه‌هاي رنگي بوده است.