موقعيت : 1 كيلومتري پليس راه ماكو

پل پنج چشمه از قديمي‌ترين پل‌هاي اين شهرستان بحساب مي‌آيد كه قدمت آن به قرن 18 م برمي‌گردد. براي ساختن اين پل از سنگهاي آذرين استفاده شده است به سبب اينكه از (پنج گوز) يعني (5 چشمه) پنج دهنه داشت به اين نام شهرت گرفته است. يكي از پنج دهنه آن تخريب شده است ولي ميراث فرهنگي اقدام به مرمت اين پل كرده است