آلبوم تصویری/ سفر استاندار آذربایجان غربی به منطقه آزاد ماکو- مهر ماه 97