بازدید فرماندار شهرستان ماکو از مراکز واکسیناسیون عمومی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ؛ ظهر امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ، محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهراه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان از مراکز واکسیناسیون عمومی بیماری کرونا در شهر ماکو بازدید و ضمن بررسی مسائل و مشکلات مراجعه کنندگان در جریان روند انجام واکسیناسیون قرار گرفت.