راهپیمایی مردم نمازگزار و شهید پرور ماکو در محکومیت اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار رشید اسلام ، حاج قاسم سلیمانی