یک لحظه غفلت به سرعت آمار مبتلا به ویروس کرونا را بالا می‌برد پس با بی‌توجهی به موازین بهداشتی فرصت زندگی را از دیگران نگیریم چرا که علیرغم کاهش آمار مبتلایان ما شاهد از دست دادن همشهریان هستیم.