لزوم نظارت دقیق و مستمر بر کلیه شبکه های تولید، توزیع و مراکز ارائه خدمات عمومی بمنظور ارتقاء شاخص های سلامت

دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ماکو ، به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و با حضور اعضای کارگرو در محل فرمانداری برگزار شد . 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، خانم قربانی در این جلسه با بیان اینکه پرداختن به مباحث سلامت وامنیت غذایی جامعه بسیار مهم و ارزشمند می باشداظهار داشت :  به همین منظور همه مسئولین و خصوصا متولیان امر بایستی در جهت فراهم نمودن بستر و زمینه سلامت و امنیت غذایی خانواده ها بیش از پیش تلاش نمایند.

وی با تاکید بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر کلیه شبکه های تولید، توزیع و مراکز ارائه خدمات عمومی به مردم از طریق شبکه بهداشت و درمان و دیگر اعضای کارگروه سلامت بمنظور ارتقاء شاخص های سلامت در شهرستان  افزود : سلامت مردم در اولویت اول امور قرار دارد لذا در این راه هرگونه کم کاری و سهل انگاری از هیچ فردی قابل قبول نخواهد بود.