یک میلیارد تومان برای کمک به جشن عاطفه ها پرداخت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، به دستور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی مبلغ یک میلیارد تومان از محل درآمد های فروش سوخت برای 5 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در نوار 20 کیلومترمرزی پداخت شد.