فراخوان جذب سرمایه گذار برای سد های شهرستان ماکو

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان‌غربی براساس تفاهم‌نامه وزارت نیرو با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت توسعه صنعت گردشگری در محدوده سدهای

#شهید_قنبری 
#بارون 
#دانالو

 ماکو اقدام نماید.
 طرح های قابل اجرا پیرامون سدهای اشاره شده شامل فرصت‌های متعدد ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در یک جغرافیای محدود و دربرگیرنده فعالیتهای مندرج در مستندات شیوه‌نامۀ اجرایی فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آنها می‌باشد.

کلیۀ علاقمندان می توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ انتشار نوبت دوّم این آگهی به درگاه سامانه شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌غربی به آدرسwww.agrw.ir (http://%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3www.agrw.ir) مراجعه نموده و اطلاعات تکمیلی مربوط به طرح‌های اشاره شده را دریافت و طرحهای پیشنهادی خود را در قالب فرم پیشنهادی طرح گردشگری حداکثر تا مورخ 1399/02/31 به دبیرخانۀ حراست این شرکت واقع در ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت آب منطقه‌های آذربایجان‌غربی تحویل و رسید دریافت نمایند. 

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرحهای فوق، می‌توانند با شمارۀ تلفن     31987309-044 تماس حاصل نمایند.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی