آخرین جلسه کاری حسین عباسی بعنوان فرماندار ماکو با کارکنان شاغل در فرمانداری

حسین عباسی در این جلسه  از حسن همکاری ، تمامی کارکنان شاغل در فرمانداری در انجام ماموریت های محوله و همچنین اجرای سیاست های ابلاغی در راستای ارتقاء بیش از پیش نظام اسلامی در شمال غربی ترین نقطه کشور و پیشانی نظام تقدیر نمود . 

 

لازم به توضیح است حسین عباسی با حکم وزیر کشور به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی منصوب شده است .