فرماندار ماکو در جریان انفجار خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه ، در داخل خاک ترکیه :
در صورت درخواست هرگونه کمک امدادی کشور ترکیه ، آماده همکاری و اعزام نیرو هستیم
  • سه شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 08:00
پاسخ به سوالات مردم در خصوص طرح فاصله گذاری اجتماعی
سوالات مردم در خصوص طرح فاصله گذاری اجتماعی و پاسخ آنها
  • یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 21:00
اطلاعیه شماره ۲ کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
اطلاعیه شماره ۲ کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
  • یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 20:00