فرماندار ماکو :
یکی از معضلات عمده شهرماکو در حوزه ترافیک ، نمایشگاههای اتومبیل است
  • سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:30