با حضور فرماندار شهرستان ماکو :
نواخته شدن زنگ آزمایشگاه در پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا (ع) ماکو
  • شنبه 11 آبان 1398 ساعت 16:05
فرماندار ماکو :
پدافند غیرعامل ، یک مسئولیت همگانی است
  • چهارشنبه 8 آبان 1398 ساعت 11:00