اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور
اطلاعیه شماره سه ستاد انتخابات کشور صادر شد.
  • دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 14:00
معاون فرماندار ماکو :
بسیج نشانه ایستادگی ، وحدت و خدمت در کشور است
  • دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 12:00
اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور
بر اساس اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره­ ی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه مورخ ۱۰-۹-۱۳۹۸ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۶-۹-۱۳۹۸ جمعا به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.
  • سه شنبه 21 آبان 1398 ساعت 12:00