امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو در بیست و سومین جلسه شورای هماهنگی ، پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو :
طرح بسیج ملی با عنوان طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با محوریت هر خانه یک پایگاه سلامت در شهرستان ماکو اجرا می شود
  • سه شنبه 4 آذر 1399 ساعت 13:00