فرماندار ماکو :
مدیریت بحران تنها با تعامل و حمایت همه دستگاه های شهرستان میسر است
  • چهارشنبه 1 مرداد 1399 ساعت 10:30
فرماندار ماکو :
حدود ۷۳ درصد راههای روستایی شهرستان ماکو آسفالت هستند
  • دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 10:30