رعنا قربانی - سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو
اصناف نباید تحت هیچ عنوانی از جمله حراج اجناس موجب تجمع شهروندان شوند
  • دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 11:30