فرماندار ماکو :
دانشگاه محور توسعه جامعه است
  • یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت 11:00
فرماندار ماکو :
شکاف نسلی یکی از آسیب هایی است که می تواند به انقلاب ما وارد شود
  • چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 12:00