محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در دیدار عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان آذربایجان غربی :
خدمات کمیته امداد برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال در شهرستان بسیار موثر بوده است.
  • سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 18:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو
وضعیت شهرستان در یک شیب ملایم و رو به آرامش است
  • شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 10:00