قابل توجه شهروندان گرامی شهرستان ماکو
  • سه شنبه 22 تیر 1400 ساعت 19:02
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
در بحث فاضلاب شهری ، ماکو نسبت به سایر شهرهای استان مظلوم واقع شده است
  • سه شنبه 22 تیر 1400 ساعت 10:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
یکی از وظایف مهم شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است
  • دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 11:30
فرماندار شهرستان ماکو :
شهرستان ماکو در آستانه ورود به وضعیت قرمز است
  • یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 10:00