رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان :
موضوع مدیریت بحران ها، انجام تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه از اهمیت ویژه ای برخوردار و اولویت اول است.
  • شنبه 17 آبان 1399 ساعت 10:00
سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو :
سیل اخیر روستای بری در منطقه بورالان هیچگونه خسارت جانی نداشته است
  • شنبه 17 آبان 1399 ساعت 09:00