فرماندار ماکو:
دانش آموزان امانتها و سرمایه های جامعه هستند
  • دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 10:30
فرماندار ماکو :
مدیریت باید همراه با اخلاق مداری ، پیگیری و قانونمندی باشد
  • شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 13:30