رعنا قربانی - سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو :
شهروندان هیچ دغدغه ای از بابت کمبود نان در شهرستان نداشته باشند.
  • چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 11:30