جلسه رسیدگی به مشکلات ورزش شهرستان ماکو
  • یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 14:30
فرماندار شهرستان ماکو :
حضور فیزیکی راهنمایی و رانندگی در شهر مرزی بازرگان جزء ضروریات است
  • یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 10:30
فرماندار شهرستان ماکو :
در شهر ماکو قیمت ها و نرخ خدمات نسبت به شهرستان های هم جوار بسیار بالا می باشد
  • چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 10:00