اطلاعیه ستاد مدیریت بحران شهرستان ماکو
  • پنج شنبه 3 بهمن 1398 ساعت 09:00
معاون فرماندار ماکو :
تلاش دشمنان ، کمرنگ نشان دادن اقدامات و خدمات نظام نسبت به مردم است
  • یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 13:30