معاون فرماندار ماکو :
ماکو میزبان 831 نفر از داوطلبان خدمت در دستگاههای اجرایی خواهد بود .
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 13:30
فرماندار ماکو :
لزوم ارتقای کیفیت و توسعه فعالیت کشتارگاه دامی ماکو
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 10:00