فرماندار ماکو در بازدید از واحد های نانوایی و غذاخوری شهر بازرگان :
صاحبان واحد های صنفی نقش مهمی در سلامت و امنیت غذایی شهروندان دارند
  • یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 11:33