بازدید استاندار آذربایجان غربی بهمراه فرماندار شهرستان ماکو ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل منطقه آزاد

از محل زمین های خریداری شده توسط تعاونی های مسکن ادارات و اشخاص حقیقی از مرحوم تقی بیات ماکو

از محل زمین های خریداری شده توسط تعاونی های مسکن ادارات و اشخاص حقیقی از مرحوم تقی بیات ماکو

 

# نظر : 0