بازدید بخشدار مرکزی ماکو از جاده ارتباطی روستای دیبک به بارون که بر اثر بارش های اخیر دچار رانش شده بود

بازدید بخشدار مرکزی ماکو از جاده ارتباطی روستای دیبک به بارون که بر اثر بارش های اخیر دچار رانش شده بود

بازدید بخشدار مرکزی ماکو از جاده ارتباطی روستای دیبک به بارون که بر اثر بارش های اخیر دچار رانش شده بود 

در این بازدید بخشدار مرکزی دستورات لازم را در خصوص ایجاد راه ارتباطی فرعی بمنظور تردد روستائیان و حل مشکل راه اصلی در کوتاه ترین زمان ممکن را صادر نمود . 

 

# نظر : 0