بازدید امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو از مدرسه گلزار باغچه جوق

بخشدار مرکزی در این بازدید بر لزوم  فاصله گذاری اجتماعی و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دانش آموزان ، معلمان و مدیران مدارس تاکید نمودند .