همزمان با ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی :

دیدار فرماندار شهرستان ماکو با کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

دیدار فرماندار شهرستان ماکو با کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

# نظر : 0