زنگ آغاز سال تحصیلی 1400-1399 در دبیرستان حضرت زینب (س) نواخته شد.

زنگ آغاز سال تحصیلی 1400-1399 در دبیرستان حضرت زینب (س) نواخته شد.

با حضور امام جمعه ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ، فرماندار ماکو و تعدادی از مسئولین ادارات و نهاد ها با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی زنگ آغاز سال تحصیلی 1400-1399 در دبیرستان حضرت زینب (س) نواخته شد.