بازدید محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو بصورت سرزده از فروشگاه های مواد غذایی سطح شهر جهت کنترل و نظارت بر اقلام و مایحتاج مردم با هدف بررسی و نظارت بر قیمت ها

بازدید محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو بصورت سرزده از فروشگاه های مواد غذایی سطح شهر جهت کنترل و نظارت بر اقلام و مایحتاج مردم با هدف بررسی و نظارت بر قیمت ها

در این بازدید فرماندار شهرستان ماکو تاکید کرد : در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران فروشی ، کم فروشی و عدم درج قیمت بر روی کالا با متخلفین برخورد جدی و قانونی خواهد شد چرا که با کسی تعارف نداریم و با کسانی که بخواهند اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کنند با پشتیبانی قانون و حمایت قضائی ، دست مفسدان اقتصادی را قطع خواهیم کرد.

# نظر : 0