دیدار مدیر کل امور عشایری استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان ماکو

دیدار مدیر کل امور عشایری استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان ماکو

# نظر : 0