فرماندار ماکو :

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه مجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه مجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان است

اولین جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ماکو به ریاست فرماندار و با حضور امام جمعه و مسئولین ادارات و نهاد