رعنا قربانی - سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو :

شهروندان هیچ دغدغه ای از بابت کمبود نان در شهرستان نداشته باشند.

شهروندان هیچ دغدغه ای از بابت کمبود نان در شهرستان نداشته باشند.

 

 

# نظر : 0