در پنجمین روز از دهه مبارک فجر :

رونمایی از خیابان شهید ناصر مهدی زاده در شهر بازرگان با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو ، بخشدار بازرگان و اعضای شورای اداری بخش بازرگان

رونمایی از خیابان شهید ناصر مهدی زاده در شهر بازرگان با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان ماکو ، بخشدار بازرگان و اعضای شورای اداری بخش بازرگان

 

# نظر : 0