رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :

عدالت و شفافیت در توزیع اعتبارات دو رویکرد مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است

عدالت و شفافیت در توزیع اعتبارات دو رویکرد مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است

🔻ناصر حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی در اولین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ماکو با اعلام این مطلب گفت : راهبری توسعه استان ، کمک به ایجاد زیرساخت ها و رصد توسعه استان و شهرستان ها سه وظیفه مهمی است که بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گذاشته شده است . 

🔻به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در اولین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ماکو گفت : علیرغم برخورداری استان آذربایجان غربی از ۴/۱درصد جمعیت کشور ، متاسفانه سهم این استان در تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۴۰ سال گذشته بیشتر از ۲ درصد نبوده است و این امر موجب عقب ماندگی شهرستان ها در بسیاری از شاخص های توسعه شده است . 

🔻وی با بیان این که عدالت و شفافیت در توزیع اعتبارات دو رویکرد مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است افزود  : استان آذربایجان غربی به دلیل برخی مسائل و مشکلات از جمله ناامنی های اوایل انقلاب و این جنگ تحمیلی در مقایسه با سایر استانهای برخوردار از عدم تعادل و توازن رنج می برد که در تلاشیم با اجرای طرح طرح آمایش سرزمینی این شکاف درون و برون استانی را به حداقل برسانیم. 

🔻حضرتی با بیان اینکه مساله طرح آمایش سرزمینی در استان از دو سال گذشته آغاز شده است اظهار داشت : مطالعه این طرح در مراحل پایانی و سناریو نویسی است و در حال حاضر پیش نویس آن در معرض افکار عمومی و همچنین نقد و اظهار نظر مسئولین استانی ، دانشگاهیان ، مجمع نمایندگان استان و صاحبنظران قرار گرفته است . 

🔻رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پایان خاطرنشان ساخت : بخشی از اعتبارات مصوب استان جهت توزیع بین شهرستان ها در اختیار ادارات کل قرار گرفته است و مسئولین دستگاه‌های اجرایی در شهرستان می‌توانند با پیگیری و ارائه طرح های عملیاتی نسبت به جذب اعتبارات متمرکز استانی اقدام نمایند .

# نظر : 0